ढग म्हणजे काय ? Clouds Meaning in Marathi

नमस्कार मित्रांनो म्हणजे काय या वेबसाईटवर तुमचं स्वागत आहे. आज आपण ढग म्हणजे काय (Clouds Meaning in Marathi) याची माहिती पाहणार आहोत त्यासाठी हा लेख शेवट पर्यंत वाचा.

ढग म्हणजे काय ? | Clouds Meaning in Marathi

ढग म्हणजे पृथ्वीच्या हवेत एकत्र झालेले पाणी. म्हणजेच बर्फाच्या कनाचे छोटे भाग एकत्र जमा होणे. ते प्रचंड जाडीचे आणि वस्तुमानाचे प्रमाण आहेत आणि ते अशा प्रकारे डोळ्यांना नसमजण्याजोगे असतात. दिसायला पांढरे व धुरकट स्वरूपात असतात उध्वगामी प्रवाहामुळे ढग हे हवेत तरंगत असतात. तसेच हे ढग सतत आकार बदलत असतात

ढगाची व्याख्या

ग हे एक एरोसोल असतात.ज्यामध्ये दृश्यमान तसेच वस्तुमान असलेले सूक्ष्म द्रव थेंब,गोठलेले क्रिस्टल्स किंवा ग्रहांच्या शरीराच्या किंवा तत्सम जागेच्या वातावरणात निलंबित करण्यात आलेले इतर कण समाविष्ट असतात.

ढग म्हणजे काय

ढग हे एक एरोसोल असतात.ज्यामध्ये दृश्यमान तसेच वस्तुमान असलेले सूक्ष्म द्रव थेंब,गोठलेले क्रिस्टल्स किंवा ग्रहांच्या शरीराच्या किंवा तत्सम जागेच्या वातावरणात निलंबित करण्यात आलेले इतर कण समाविष्ट असतात.

ढग कशाचे बनलेले असतात

पाण्याच्या सूक्ष्म कणांपासून ढग हे बनलेले असतात.

Vinayak is an experienced blogger with a passion for writing. With over 3 years of experience in the field, he has honed his skills in creating engaging and informative content.

1 thought on “ढग म्हणजे काय ? Clouds Meaning in Marathi”

Leave a Comment

अभिवादन म्हणजे काय ?