तारतंत्री म्हणजे काय ?

नमस्कार मित्रांनो म्हणजे काय या ब्लॉग वर तुमचे स्वागत आहे. आज आपण तारतंत्री म्हणजे काय याची माहिती पाहणार आहोत.

तारतंत्री हा शब्द आपण बराच वेळ ऐकलेला असेल. तारतंत्री हा एक विशिष्ट शब्द आहे याचा वापर सर्वाधिक विद्युत क्षेत्रात केला जातो.

तारतंत्री म्हणजे काय

विद्युत क्षेत्रात महत्त्वाचे काम करणाऱ्या लोकांना आपण वायरमन म्हणतो त्यांनाच काही लोक तारतंत्री असे म्हणतात. तसेच इंग्लिश मध्ये त्यांना इलेक्ट्रिशन म्हटले जाते

Vinayak is an experienced blogger with a passion for writing. With over 3 years of experience in the field, he has honed his skills in creating engaging and informative content.

1 thought on “तारतंत्री म्हणजे काय ?”

Leave a Comment

अभिवादन म्हणजे काय ?